Zmiany w Pomorskim Okręgowym Związku Rugby.

W hotelu „Roko” na T29, 19 listopada br. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Pomorskiego Okręgowego Związku Rugby. Wybrano też deleganów na Sprawozdawczo- Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZR.

Nowym prezesem okręgu został wybrany Piotr Płoszaj, a w składzie Zarządu zasiądą także Michał Derych, Tomasz Formela, Piotr Możejko, Bogusław Olszewski, Mateusz Mrowca, Michał Józefowicz i Marcin Zeszutek.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Waldemar Chęć, w składzie znaleźli się także Grzegorz Kacała i Zbigniew Kulenty.